Nederlands  Français  

Nieuw in ons assortiment  [meer]

BEUGELSLUITING
€13.01 €11.71
(-10% Korting)

Merken

Privacyverklaring

New Page 1


1. Persoonsgegevens die door HBGarden worden verzameld.

1.1. Bij een bezoek aan zijn website, bewaart HBGarden de volgende gegevens, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

  • uw e-mailadres, uw bestelgegevens, uw adresgegevens, als u boodschappen/vragen plaatst op deze website of, in het algemeen, als u dat aan ons communiceert, alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u heeft geraadpleegd om naar onze site te komen
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site heeft geraadpleegd;
  • informatie die u vrijwillig heeft verstrekt.


1.2. Op deze site gebruikt HBGarden cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Een cookie wordt enkel gebruikt voor het beheer van de sessie terwijl u op de website bent.

1.3. Als HBGarden uw gegevens overdraagt of ontvangt op zijn website, gebruikt HBGarden altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.


2. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door HBGarden.

De persoonsgegevens die via deze website zijn verzameld - mits uw akkoord - zijn uitsluitend voor intern gebruik door HBGarden bestemd (die de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is en die de verwerking ervan kan opdragen aan verwerkers) en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de bestelling correct te behandelen, de inhoud van onze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze site alsmede voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze producten.
Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We delen uw adresgegevens wel met:
- My Parcel (transportbedrijf) om bestellingen via onze webshop aan huis te kunnen leveren.
- Indien u een online betaling uitvoert, zal u doorverwezen worden naar de website van onze betaalproviders Multisafepay of PayPal. U dient zich zelf aan te melden op de site van deze betaalproviders.
Indien HBGarden de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken, verbindt HBGarden zich ertoe u te contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Wanneer er zich een datalek zou voordoen, wordt u hiervan verwittigd.

3. Recht van toegang, verzet, inzage, wissing, beperking, bezwaar, verbetering en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking. De klant kan de instellingen en gegevens van zijn klantenaccount zelf ook online aanpassen.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kan u contact opnemen met HBGarden:


4. Over communicatie via e-mail en post.

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van HBGarden of als u liever de gevraagde informatie per post wilt ontvangen, gelieve ons te contacteren en ons uw postadres mee te delen. U kan ons contacteren:


5. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kan u ons contacteren:


Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf op hetzelfde adres.
Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid kunt u steeds contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).


 

 Content

Ontdek onze websites


HBGarden.be
Alles voor de tuin


HBFarm.be
Alles voor dier, stal, weide


HBHorses.be
Alles voor ruiter en paard


HBLogo.be
Alles geborduurd